Heldagsprøver

On. 29.4. 0:00

to. 4.6. 0:00

Planen tar utgangspunkt i at vi kommer tilbake til undervisning på OHG, uten at vi vet dette sikkert. Prøvedatoene som er satt av til de ulike fagene vil uansett kunne la seg benytte til hjemmeprøver dersom nettskolen fortsetter utover i terminen.

Link til prøveplanen finner du her:

heldagsproveplan-ohg-varen-2020.pdf