Hovedseksjon

100-årsjubileet for første norske lærebok i spansk og boklansering av "Spansk på norsk"

OHG

Lørdag 11.2 var det staslig feiring av 100-års jubileet for første norske læreverk i spansk av Magnus Grønvold (tidligere lærer ved OHG) og lansering av boka «Spansk på norsk - en historie om spanskfaget i Norge» skrevet av Ane Christiansen. Dette var rørende, deltakerne over hundre i tallet og alderen fra 25-85 år gamle. Nicaraguanske Katja Cardenal og datter Nina Cardenal bidro med vakker musikk (bl.a "Du skal få en dag i morgen på spansk") mens den spanske - og argentinske ambassaden bidro med empanadas, god drikke og tapas. Takk til OHG's spansklærer, Mette Landgraff, for å få istand arrangementet.