Hovedseksjon

Besøk av Kristin Lund

Besøk av Kristin Skogen Lund

Lund var den første kvinne som ble militær sjef for en FN-operasjon, da hun ble utnevnt til å lede FNs fredsbevarende styrker på Kypros. Hun har senere også vært sjef for FNs observatørstyrke i Midtøsten. Hovedbudskapet til Lund var hvor viktig kommunikasjon er i enhver konflikt. Våpen løser ikke konflikter, det er det bare kommunikasjon som kan. Viktig budskap i disse tider.