Hovedseksjon

Lurer du på noe når det gjelder valg av videregående og OHG?

OHG


Er det vanskelig å komme inn på OHG?

Vi er mer opptatt av hva elevene går ut med – enn hva de kommer inn med – og ikke minst hvordan OHG bidrar til å løfte elvene ut fra egne forutsetninger. Men når det er sagt, så har OHG veldig mange elevplasser på studiespesialisering – 9 klasser pr. trinn. Det gjør at OHG ikke er den vanskeligste skolen å komme inn på. Hvor gode karakterer du må ha for å komme inn, er avhengig av hvor mange som søker, og hvor gode karakterer de som søker har. Det kan endre seg noe fra år til år. Det er mange med gode karakterer fra ungdomsskolen som starter hos oss, men også mange som har mer "midt på treet"-snitt fra ungdomsskolen.

Gjennonsnittlig inntakspoeng ved førsteinntaket i juli har de siste årene vært rundt 4,5 .

 

Når du først har kommet inn: Hva gjør skolen da for å sikre en god nok overgang/skolestart for elevene fra ungdomsskolen?

De første uken gjennomfører vi et skolestartprogram som innebærer mange sosiale aktiviteter og "bli kjent-leker" sammen med klassen.  Kontaktlæreren din har en "bli kjent-samtale" med deg, og vi jobber for at du og klassen din skal få et godt og trygt skolemiljø. Undervisningen starter så smått den første skoleuka, og du blir kjent med lærerne og fagene du skal ha. Vi bruker makkerskapsgrupper som vi setter sammen for at du skal bli kjent med nye elever. Det innebærer at dere sitter sammen i faste makkerskapspar som vi bytter på etter noen uker. På denne måten blir du kjent med hele klassen litt etter litt. I begynnelsen av september arrangerer vi hyttetur for klassen. Da drar lærerne og elevene på overnattingstur til ei hytte i marka hvor dere lager mat sammen, arrangerer leker og aktiviteter. Dette er en super anledning til å bli en sammensveiset klasse.

Kan elevene velge hvilken klasse de kommer i?  

Nei, ikke helt, og ingen videregående skoler lar elevene velge fritt  - men vi bruker mye tid på å sette sammen klassene. Når vi skal sette sammen 1. klassene, forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag, eller ønsker om å fortsette med forsert løp i engelsk/matematikk, avgjøre hvilken klasse du kommer i. Hvis du har spesielle behov knyttet til hvilken klasse du kommer i, gir du beskjed til skolen om dette. Vi har fokus på lage gode og trygge klasser som du vil trives i.

Hvordan ser timeplanen ut for "førstissene", da?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:30 – 15:45. Onsdag vil elevene som oftest være ferdige med undervisning ca. kl 1230, samt at du har fri ca hver femte onsdag! På tirsdager slutter du alltid 14.30.

Hvilke linjer og programfag kan man velge på OHG?

OHG er en av de største videregående skolene i Oslo med 1000 elevplasser. Vi er blant de aller største i Norge innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering og tilbyr også det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv. Vi tilbyr stort sett alle programfag som gir deg mange muligheter til å finne noe du trives med, og som gir det bredeste grunnlaget for videre studier.

Det har skjedd noen endringer på den tidligere Innovasjon og business-linja  - hva går det ut på, igjen?

Tidligere var Innovasjon og business en egen klasse her på OHG, men nå har vi endret tilbudet  - etter innspill fra elever – slik at faget Entreprenørskap 1 kun blir et ekstra fag i tillegg til de andre fagene du har  i klassen din på Vg1. Du vil altså fortsatt gå i din vanlige klasse, samtidig som du forserer et ekstra fag sammen med andre elever som også er ekstra interessert i business. Velger du å forsere i Entreprenørskap 1, vil du allerede på Vg1 lære hva som kreves for å starte en ny bedrift, du vil få prøvd ut dine gründeregenskaper - og du vil få god forståelse for mange bransjer i norsk næringsliv!

På Vg2 fortsetter du med Entreprenørskap 2, samtidig som du fritt kan velge andre programfag. På Vg3 har du fått frigjort tid til at du for eksempel kan ta ekstra fag eller bruke tiden til å prestere enda bedre i fagene du allerede har.

 

Vi så mye om internasjonalisering og reiser under digital Åpen dag , men hva er egentlig Bath-utvekslingen?

Du kan i Vg2 ta en termin i Bath! En hel klasse reiser hvert år til Hayesfield School i Bath, og går på skole der i én termin. De følger undervisning sammen med engelske elever, og er innkvartert hos engelske familier.  Veldig fin mulighet!