Hovedseksjon

Møte med vg3-elever og foresatte

Foreldremøte vg3

Fremmøtte fikk informasjon fra politiet fra bydelen om hvordan politiet forholder seg til russen, hva man bør være oppmerksom på i forhold til situasjoner man kan komme opp i og hvilke strafferammer som gjelder for ulike forseelser. Deretter holdt helsesykepleier Siv et innlegg hvor hun minnet elever og foreldre på hvilke helsemessige utfordringer russetid og festing kan medføre, samt ulike uønskede hendelser man bør unngå.

Årets vg3-kull består av for det meste veldig fine og inkluderende elever, og russestyret minnet om russens aksjon «Krafttak mot kreft».

Til slutt gikk ass.rektor Taran og studieleder Nils Helge gjennom smått og stort man bør være kjent med når det gjelder eksamen, vitnemål/kompetansebevis og veien videre etter videregående. I den vedlagte presentasjonen kan du lese de ulike innleggene, samt viktige datoer fremover.

Foreldre- og elevmøte vg3 ST 060324.pdf