Hovedseksjon

Oslo Handelsgymnasium er en akkreditert Erasmus+ skole

Erasmus

Fremmedspråklig kompetanse bidrar til interkulturell kommunikasjon og fremmer forståelse. I sammenheng med internasjonal handel er det viktig å kunne flere språk enn bare engelsk.

Derfor ønsker vi at elever som tar fremmedspråk nivå III som programfag (vi tilbyr tradisjonelt fransk III, spansk III og tysk III) reiser til målspråklandene på klassetur, og vi tar også imot utvekslingselever, lærere og praksisstudenter fra andre land. Dette bidrar til interkulturelt mangfold og diversitet på vår skole, og dette er vi veldig stolte over.

Som Erasmus+ skole har vi mulighet til å søke om midler for internasjonal mobilitet, men vi kan ikke garantere for finansieringen, nettopp fordi det er en søknadsprosess. Men vårt mål er å gi elevene våre et best mulig tilbud knyttet til internasjonal utveksling og erfaring.

Her kan du lese om Tysk nivå III-elevgruppen som fikk Erasmus og mobilitetsmidler og reiste til Berlin:

Tysk nivå III- gruppen fikk Erasmus+ Mobilitetsmidler og reiste til Berlin.pdf

Erasmus-banner