Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten ønsker dere alle en god sommer.

OHG

Da kan det være godt å ha noen å snakke med. Dette kan være en trygg voksen eller noen du stoler på. 
Her er tlf.nr til noen hjelpetjenester du kan bruke hvis du trenger det:  

Landsdekkende legevakt: 116 117 
Mental helses hjelpetlf: 116 123 
Alarmtlf for barn og unge: 116 111 
Vold- og overgrepslinjen: 116 006 
Anonyme alkoholikere: 911 77 770 
Kirkens SOS: 224 00 040 
Politi 112 
Helsehjelp 113