Hovedseksjon

Tverrfaglig prosjektarbeid om bærekraftig utvikling i vg1ST

Bærekraftig utvikling

Alle klassene besøker blant annet Klimahuset på Tøyen og på mandag 4.3 hadde vi besøk av Kjetil Stake fra Sahara Forest Prosject, som holdt et spennende foredrag om miljøvennlig dyrking av grønnsaker i Sahara.