Hovedseksjon

Velkommen som elev på OHG skoleåret 2024-2025!!

Velkomstelever 2023

Velkommen til skolestart mandag 19. august! De ulike trinnene starter til ulike tidspunkt:

Kl. 09:00 - Skolestart for vg1 Studiespesialisering, Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever og Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever.

Kl. 12:00 - Skolestart vg2 og vg3 Studiespesialisering

 

Til deg som er ny elev på OHG:

Gratulerer med skoleplass hos oss! Vi gleder oss veldig til å bli kjent med deg!

Du får et brev i posten med informasjon om oppstart. Kopier av inntaksbrevene finner du her :

Inntaksbrev vg1 ST 2024.pdf
Inntaksbrev vg2 ST 2024.pdf
Inntaksbrev vg3 ST 2024.pdf

Minner også om vårt foreldremøte allerede torsdag 22. august kl. 17 for Vg1. Invitasjonen finner du her:

Invitasjon til møte med foresatte aug 2024.pdf

Hva skjer med meg som står på venteliste?

Dersom du står på venteliste etter førsteinntaket i juli, har du mulighet til å få plass i andreinntaket som kommer i starten av august. Står du fremdeles på venteliste etter andreinntaket, har du mulighet for å få  plass  fra venteliste i løpet av de to første skoleukene. Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Utdanningsetaten. Etter første skoledag – mandag 19. august - ringer vi elever på ventelisten (fra og med 20. august) dersom vi har ledige plasser. Vær snill å ha mobilen på, og sjekk SMS-meldingene dine, og svar oss så raskt du kan. Vi følger ventelistene frem til kapasiteten er nådd.

 

Hvilken klasse kommer jeg i?

Når vi skal sette sammen 1. klassene forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag, eller ønsker om å fortsette med forsert løp i engelsk/matematikk avgjøre hvilken klasse du kommer i. Hvis du har spesielle behov knyttet til hvilken klasse du kommer i, må vi ha informasjon om dette før 9. august.

 

Hvordan er timeplanen min?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:30 – 15:45. Onsdag vil elevene som oftest være ferdige med undervisning ca. kl 13, samt at du har studiedag ca hver femte onsdag!

 

Hvilket språk kan jeg velge?

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det, velger du fremmedspråk på nivå 2. Vi tilbyr dette i språkene spansk, fransk og tysk. Hvis du har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, og ønsker å bytte språk kan du velge mellom spansk 1, tysk 1 eller japansk 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge mellom tysk eller spansk I+II. I tillegg til disse tilbyr Osloskolen en rekke språkfag som undervises på ettermiddagstid ved andre skoler i byen. Disse språkene er russisk, italiensk, japansk og kinesisk (se mer informasjon i vedlegget til inntaksbrevet). Vi setter deg i utgangspunkt inn i det språket du valgte i Vigo, eller det du hadde på ungdomsskolen dersom du ikke har valgt språk i Vigo. Ta kontakt med skolen dersom du før skolestart ønsker noe annet enn det du valgte i Vigo. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, vil du også kunne melde deg opp som privatist og ta eksamen i morsmålet ditt i stedet for å velge fremmedspråk hos oss. Mer informasjon om dette vil vi gi på foreldremøtet og ved skolestart til de som er aktuelle for å velge dette.

 

Spørsmål om inntak og valg av fag kan sendes til studieleder Nils-Helge Rud på e-post:  nhrud@osloskolen.no.

 

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!