Hovedseksjon

OHG gjennomførte en vellykket åpen dag 23.januar!

En collage av mennesker

De besøkende fikk

- Møte faglærere, elever, rådgivere og ledelsen
- Omvisning på skolen
- Smakebit på mange ulike fag
- Omvisning i bunker-museet under skolen
- Informasjon om Euroklassen, forsert entreprenørskap og japansk som
  språkfag
- Vite mer om våre elevorganisasjoner, klubber og aktiviteter
- Svar på det de lurte på om videregående skole 😊


OHG er en av skolene i Norge med flest elever på studiespesialisering, noe som betyr at vi har et svært bredt fagtilbud og mange ulike muligheter. På elevundersøkelsen får vi gode resultater når det kommer til både fagkompetanse og læringsmiljø. Vi setter eleven i sentrum og jobber for at alle skal trives, uavhengig av bakgrunn og kompetansenivå. 

Se brosjyren vår her:

https://issuu.com/oslohandelsgym/docs/ohg_brosjyre_2024_v07