Elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsene2020

 

Les mer her:  Elevundersøkelsen 2020.pdf

 

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 46 - 48 i alle klasser på OHG. Vi bruker resultatene fra undersøkelsen som grunnlag for elevrådet, driftsstyret, strategisk plan og skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Les mer om gjennomføring, personvern og bruk av resultater i skriv fra Utdanningsdirektoratet.