Store ambisjoner for Aksje-NM! Målet er å engasjere hele skolen!

Aksje-NM

Se hele artikkelen her:

E24-artikkelen