Orientering til årets russekull

Russeorientering på aud. 3

Politibetjent Per Magnus Heggedal fra Sentrum Politistasjon presiserte politiets forventninger til russen, og ga mange råd om klok oppførsel. Helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa leste opp fra en tankevekkende avisartikkel fra 2016 med oppfordring til årets russekull om å ha et mer reflektert forhold til russelåter, sex og oppførsel. Kristine Hagtvedt Holte og Teresa Wikborg Wiese fra Barnas Jurist informerte om russens rettigheter og plikter. De ga eksempler på strafferettslige konsekvenser av "kidnapping",  voldtekt og handlinger begått i fylla. Personvern og publisering av bilder på sosiale medier fikk også plass i informasjonen.