Oslo Handelsgymnasium får nye adresser for både digital og vanlig post fra og med 11.september 2018

Bygningen med elever foran

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene.