Gult nivå tilbake på OHG - vi ønsker alle en riktig god langhelg og 17. mai!

OHG

Se gjerne pressemeldingen fra byrådet: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/status-om-handteringen-av-korona/11-mai-videregaende-skoler-pa-gult-niva-fra-mandag-18-mai.

Vi legger ved en overordnet plan for neste to uker, og nå står de siste vurderingsdager for tur. Vi vil litt senere sende ut en en juniplan, hvor hyggelige dager med alternativ undervisning vil være i fokus. De er viktig å prøve å få så normal avslutning på skoleåret som mulig.  

plan-for-uke-20-21_ohg-ohg.pdf

Massetesting

De fleste videregående skoler setter i gang med massetesting fra neste uke. OHG starter 18.mai. Målet med massetestingen er at elever og ansatte skal være trygge på skolen, og at ungdommer skal ha muligheten til raskere å leve så normalt som mulig, også under pandemien. Ved å teste elever og ansatte regelmessig ønsker Oslo kommune å tidlig oppdage smittede, spore opp nærkontakter og kunne sette i karantene. 

Det er frivillig for elevene å ta hurtigtesten, og det er ikke krav om samtykke fra foresatte for å delta i massetestingen. Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

Testen foregår som følger: Elevene tester seg selv i klasserommet. Testen tas kun i den fremre delen av nesen. Dette er en enkel måte å teste på sammenliknet med den dype neseprøven og pinnen langt bak i svelget, som vanligvis benyttes ved testing av korona. Dette er en såkalt hurtigtest, som betyr at prøveresultatet vil være klart etter 20-60 minutter.

Hva skjer hvis testen er negativ?
Vi forventer at de fleste prøvene vil være negative, det betyr at det ikke er påvist korona. Da kan elevene fortsette timen og skoledagen som normalt.

Hva skjer hvis testen er positiv?
Hvis noen i klassen tester positivt for korona, vil dette skje: Testteamet ringer skoleledelsen og sier at det er smitte i klassen. Av personvernhensyn vil de ikke si hvem i klassen som er smittet. Skoleledelsen forteller klassen om den positive prøven, og hva det betyr. Alle i klassen får munnbind og blir sendt hjem i ventekarantene. Testteamet ringer også smittesporingsteamet i bydelen, for å fortelle hvem som er registrert som smittet. Smittesporingsteamet kontakter den som er smittet og nærkontakter på vanlig måte.

Minner om at skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Dersom eleven tester positivt vil det bare være eleven selv og eventuelt foreldre/foresatte som får beskjed om dette.

Med dette ønsker vi alle en riktig god langhelg og 17.mai! 

Beste hilsen OHG
v/ rektor Camilla