Søkertallene for 2017-2018 er klare

Tre glade jenter i korridoren

282 søkere med ungdomsrett har valgt OHG som førsteønske. Tusen takk til alle som har bidratt til at skolen fremstår som attraktiv å søke og forbli elev ved. Les mer om søkertallene på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-osloskolen/sokertall-videregaende-skole/