Støtt OHG's årlige innsamling til Impande, og bidra til utdanning i Sør-Afrika!

Impande

De som vil bidra, kan gå inn på bidra.no/ohg og lese om formålet med innsamlingen. 97 % av de innsamlede midlene går direkte til å gi ungdommer en utdannelse som kan bringe dem inn i arbeid og ut av fattigdommen.