Velkommen som elev på OHG skoleåret 2021-2022!

OHG

Velkommen til skolestart mandag 16. august! De ulike trinnene starter til ulike tidspunkt. 

Vg1 og Forberedende Vg1:  Kl. 12.00
Vg2 og Vg3:  Kl. 09.00


Til deg som er ny elev på OHG:

Gratulerer med skoleplass hos oss! Vi gleder oss veldig til å bli kjent med deg!

Du har fått et brev i posten med informasjon om oppstart. Kopier av inntaksbrevene finner du her :

Inntaksbrev Vg1 ST - 2021.pdf
Inntaksbrev Vg1 SR - 2021.pdf
Inntaksbrev Vg2 ST - 2021.pdf
Inntaksbrev Vg2 SR - 2021.pdf
Inntaksbrev Vg3 - 2021.pdf


Minner også om vårt foreldremøte allerede onsdag 18. august kl. 18 for Vg1. Invitasjonen finner du her: 

innkalling-til-mote-med-foresatte-aug-2021.pdf


Hva skjer med meg som står på venteliste?

Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Utdanningsetaten. Etter første skoledag – mandag 16.august - ringer vi elever på ventelisten (fra og med 17. august) dersom vi har ledige plasser. Vær snill å ha mobilen på og ring oss opp igjen så raskt du kan, dersom du er forhindret fra å svare når vi ringer deg. Vi følger ventelistene frem til kapasiteten er nådd. 

Hvilken klasse kommer jeg i?

Når vi skal sette sammen 1. klassene forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag, eller ønsker om å fortsette med forsert løp i engelsk/matematikk avgjøre hvilken klasse du kommer i. Hvis du har spesielle behov knyttet til hvilken klasse du kommer i, må vi ha informasjon om dette før 5. august.

Hvordan er timeplanen min?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:30 – 15:45. Onsdag vil elevene som oftest være ferdige med undervisning ca. kl 13, samt at du har fri ca hver femte onsdag!

Hvilket språk kan jeg velge?

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det, velger du fremmedspråk på nivå 2. Vi tilbyr dette i språkene spansk, fransk og tysk. Hvis du har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, og ønsker å bytte språk kan du velge mellom spansk 1, tysk 1 eller japansk 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du velge mellom tysk eller spansk I+II. I tillegg til disse tilbyr Osloskolen en rekke språkfag som undervises på ettermiddagstid ved andre skoler i byen. Disse språkene er russisk, italiensk, japansk og kinesisk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk vil du også kunne melde deg opp som privatist og ta eksamen i morsmålet ditt i stedet for å velge fremmedspråk hos oss. Mer informasjon om dette vil vi gi på foreldremøtet og ved skolestart til de som er aktuelle for å velge dette.

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!