EKSAMENSINFORMASJON

Frister vedrørende standpunkt- og eksamenskarakterer våren 2019

  • Fredag 7. juni kl. 1200: Offentliggjøring av karakterer for Vg3 ST og Vg2 SE
  • Onsdag 12. juni kl. 1200: Hurtigklagefrist for elever på standpunktkarakterer i Vg3 og Vg2 SE. Skriftlig klage med original underskrift leveres kontoret (personlig oppmøte eller fullmakt)
  • Fredag 14. juni kl. 1200: Offentliggjøring av karakterer for Vg1 ST, Vg2 ST, FG og Vg1 SE
  • Torsdag 20. juni kl. 1200: Frist for elever å levere ordinær klage på standpunktkarakterer for Vg3 ST og Vg2 SE. Skriftlig klage med original underskrift leveres kontoret (personlig oppmøte eller fullmakt)
  • Fredag 21. juni Utlevering av karakterutskrifter med eksamenskarakterer av kontaktlærer. Kl. 1000-1200: Utlevering av vitnemål på kontoret
  • Mandag 24. juni. kl. 1200: Frist for å klage på standpunktkarakter for elever Vg1 ST, Vg2 ST og Vg1 SE. Skriftlig klage med original underskrift leveres kontoret (personlig oppmøte eller fullmakt)
  • Tirsdag 25. juni kl. 1000: Hurtigklagefrist for eksamen Vg3 ST og Vg2 SE. Skriftlig klage med original underskrift leveres kontoret (personlig oppmøte eller fullmakt)
  • Mandag 27. juni kl. 12: Ordinær klagefrist for alle elever – eksamen. Skriftlig klage med original underskrift leveres kontoret (personlig oppmøte eller fullmakt)

Her har du lenker til alt du trenger å vite om eksamen:

Eksamensplan 2019

Eksamensreglement

Brukerveiledning for digital eksamen

Informasjon om klagerett og frister